AKHLAK

[Akhlak][grids]

Aqidah

[Aqidah][twocolumns]

FIQIH

[Fiqh][bleft]

Jangan Lemah!

Bismillaahirrahmaanirrahim Sunnatullah telah menetapkan, orang-orang yang gemar bermaksiat lebih banyak dibandingkan yang menaati Ar...
Read More

Beard

Definition The Arabic word for beard is lihyah. It derives from lahy (jaw) and lahyan (the two jaws). Thus, a beard is defined as the ha...
Read More